Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő adatai:
Név: Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Cím: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Levelezési cím, panaszkezelés: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Email: gyenesdias@t-online.hu
Telefonszám: 06 83/511-790
Weboldal: www.gyenesdias.info.hu
Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék
Adószám: 18966527-1-20

Tájékoztató célja és hatálya:
Jelen adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését, úgymint

adatvédelem alkotmányos elveinek érvényesítése

nyilvántartások, adatbázisok felhasználásának, törvényes rendjének betartása

információs önrendelkezési jog és az adatbiztonság követelményeinek biztosítása

Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő munkatársai, illetve vele adatfeldolgozói szerződést kötött adatfeldolgozók által kezelt személyes és különleges adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”).

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására. Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak  kiterjednek az alábbi weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre: www.gyenesdias.info.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Érintett, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, időtartama, jogcíme:
Adatkezelő önkéntes hozzájárulás, vagy törvényi felhatalmazás alapján kezeli a személyes adatokat. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását. Jogszabályi kötelezés esetén az Adatkezelő tájékoztatást nyújt érintettnek az adatok további kezeléséről, jogainak gyakorlásának lehetőségeiről.

A személyes adatokat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók, akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Vendég érdeklődés
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés célja: információszolgáltatás
Adattovábbítás: nincs
Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns
Adatfeldolgozók: nem releváns
Az adatok törlésének határideje: 6 hónap
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Panaszkezelés
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés célja: panaszkezelés
Adattovábbítás: nincs
Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns
Adatfeldolgozók: nem releváns
Az adatok törlésének határideje: 2 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Álláshirdetésre jelentkezés
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés célja: felvételi eljárásban való részvétel
Adattovábbítás: nincs
Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns
Adatfeldolgozók: nem releváns
Az adatok törlésének határideje: felvételi eljárást követően 2 hónap
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: felvétel meghiúsulása

Turisztikai kártya regisztráltak – West-Balaton ill. Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, születési év, szálláshely, lakcím, telefonszám, email cím
Az adatkezelés célja: kedvezménykártya használat biztosítása
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül – West-Balaton Turisztikai Kártyarendszer V 1.1, GYTE
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: Sárkány Informatikai Zrt.
Az adatok törlésének határideje: 2 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Kerékpárbérleti szerződés
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, lakcím, igazolványszám, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés célja: kerékpárhasználat biztosítása, a szerződésben foglalt felelősségvállalás esetleges számonkérése, hírlevélküldés
Adattovábbítás: kizárólag emailcím informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók:  MailChimp Marketing Platform
Az adatok törlésének határideje: 2 év, érintett hozzájárulásának megvonását követően 24 órán belül
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Regisztráció kalandjátékra
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés célja: a játékosok azonosítása, nyilatkozatban foglalt felelősségvállalás esetleges számonkérése, hírlevélküldés
Adattovábbítás: kizárólag emailcím informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: MailChimp Marketing Platform
Az adatok törlésének határideje: 2 év, érintett hozzájárulásának megvonását követően 24 órán belül
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Regisztráció nyereményjátékra
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím
Az adatkezelés célja: játékos tájékoztatása, nyeremény postázása, hírlevélküldés
Adattovábbítás: kizárólag emailcím informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: MailChimp Marketing Platform
Az adatok törlésének határideje: 2 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a játékban való részvétel meghiúsulása

Hírlevél feliratkozók (zártkörű levelezés)
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím
Az adatkezelés célja: információszolgáltatás
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: Chrome Soft Kft., MailChimp Marketing Platform
Az adatok törlésének határideje: érintett hozzájárulásának megvonását követően 24 órán belül
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Webshop vásárlók, prospektus rendelő
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím
Az adatkezelés célja: megrendelt termékek kézbesítése
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: Chrome Soft Kft. , GYTE
Az adatok törlésének határideje: 2 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Szállás ajánlatkérő
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím
Az adatkezelés célja: szállásajánlat-adás, hírlevélküldés
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: Chrome Soft Kft. , GYTE, MailChimp Marketing Platform
Az adatok törlésének határideje: 6 hónap, érintett hozzájárulásának megvonását követően 24 órán belülAz adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Szállásfoglaló
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím
Az adatkezelés célja: szálláshely biztosítása
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: Chrome Soft Kft. , GYTE
Az adatok törlésének határideje: 5 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Magánszemély szálláshely, szolgáltató feltöltése portálra
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: Chrome Soft Kft.
Az adatok törlésének határideje: érintett hozzájárulásának megvonását követően 24 órán belül
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás meghiúsulása

Gyenesdiás Turizmusával kapcsolatos kérdőív kitöltése
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja: vendégvélemény-kutatás, statisztikák készítése
Adattovábbítás: informatikai rendszeren keresztül
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség
Adatfeldolgozók: GYTE, MailChimp Marketing Platform
Az adatok törlésének határideje: 2 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nem releváns

Munkaszerződések
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, TAJ szám, bankszámla szám
Az adatkezelés célja: bér és járulékfizetés biztosítása
Adattovábbítás: Könyvel-Velem Kft.
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses jogviszony
Adatfeldolgozók: Könyvel-Velem Kft – Varga Klára
Az adatok törlésének határideje: szerződés megszűnését követően 5 év
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: bér és járulékfizetés meghiúsulása

Az Adatkezelő honlapjának naplózása
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: anonimizált IP cím
Az adatkezelés célja: statisztika készítés
Adattovábbítás: Chrome Soft Kft.
Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződésese kötelezettség
Adatfeldolgozók: Chrome Soft Kft.

Adatfeldolgozók foglalás/ajánlatkérés során:

 • Chrome-Soft Kft. biztosítja számunkra a TCM foglalórendszert, így minden adat, amelyet a foglalás során megad, az ő szervereiken kerül rögzítésre. Az adatok elküldése biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül történik.
 • A választott szálláshely megkapja az ajánlatkérés, illetve foglalás során megadott adatokat, hogy konkrét ajánlatot tudjon küldeni, ill. biztosítani tudja a vendégnek a választott szálláshelyet és szolgáltatásokat. A szállásokat üzemeltető Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.
 • Szálláshelyek listája: Szálláshelyek

Közösségi oldalak
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Érintett jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön. Az érintett kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni.
A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatok tárolásának módja, biztosítása
Adatkezelő az általa kezelt adatokat papír formában archiválva a székhelyén, aktuális év adatait a könyvelésén (Könyvel-Velem Kft.) őrzi, elektronikus formában pedig a székhelyén üzemelő számítógépeken, illetve a Chrome-Soft. Kft., MailChimp Marketing Platformáltal üzemeltetett szervereken.
Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Kártérítés
Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

Jogorvoslat
Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

Hatósági együttműködés
Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Gyenesdiás, 2018.május 22.

(Frissítve: Gyenesdiás, 2022. március 01.)