Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Gyenesdiáson, közös önkormányzati-vállalkozói finanszírozásban és kezdeményezésre alakult dél-tiroli mintára.

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület a zalai Balaton-parton, a Keszthelyi-hegység lábánál fekvő településen Gyenesdiáson, közös önkormányzati-vállalkozói finanszírozásban és kezdeményezésre alakult dél-tiroli mintára. Több mint 100 tagot számlál, köztük a település turisztikai vállalkozóival és az önkormányzattal. Fontos különbség az országban több helyen megtalálható egyesületeivel, szövetségeivel szemben, hogy nem egy szakmát (pl. szobakiadók) tömörít, hanem minden, turizmusban érintett vállalkozást.

Az Egyesület létrehozásával Gyenesdiás turizmusirányítása Magyarországon egyedülállóvá vált, a Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszer kiépítésében az országban élen járt, követve a Nyugat-Európában működő turizmusirányítási rendszert: azaz idegenforgalmi kérdésekben azok váltak kompetenssé, akik érdekeltek a turizmusban. Mára az ország minden részén létrejöttek hasonló szervezetek, illetve a települési szintű gyenesdiási modell része lett az idegenforgalmi szakképzés tananyagának.

A közösségi összefogás célja: szervezni, összehangolni a turisztikai szereplők tevékenységét a település turizmusának fellendítése érdekében, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek, a turizmusban közvetlenül, illetve közvetve érintettek érdekképviseletét. E cél érdekében az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében felvállalja a helyi turizmus kezelését, ellátja a település turisztikai marketingmunkáját, működteti információs irodáját.

A szakmai és érdekképviseleti céllal létrejött civil szervezet komoly támasz tagjai számára: jogszabályoknak való megfelelés segítése, érdekérvényesítés helyi önkormányzat felé, szakmai érdekképviselet felsőbb szintű szervek irányában.

Az Egyesület információs irodát működtet, ami a tagság elvárásainak való megfelelés mellett a partnerekkel való együttműködésnek és a településre érkező vendégek kiszolgálásának is helyszínt biztosít.

A település turisztikai marketing feladatainak ellátása során termék- és szolgáltatásfejlesztési projekteket dolgoz ki és valósít meg, illetve online és print felületeken jelenik meg. Évente végez kutatást, kérdőíves felmérést a tagság és a vendégek véleményének, visszajelzéseinek megismerése érdekében, melyek alapján alakítja feladatai körét, javítja szolgáltatáskínálatát, fejlesztési javaslatokat tud megfogalmazni. Sikerrel szervezi meg adventi rendezvényét, mely networkingnek és a partnerség megerősítésének fontos teret ad. A lebonyolításban csaknem 50 fő vesz részt.

A felvállalt munka ellátásához szakképzett kollégákat alkalmaz, akik az egyesület Választmányának döntései alapján, éves feladatterv szerint végzik munkájukat. Folyamatosan bevonásra kerülnek a tagok a feladatok meghatározásába, végrehajtásába, a Választmány mellett esetenként különböző munkacsoportok is dolgoznak. Így megsokszorozódnak a szellemi javak, és mindez komolyabb eredményeket indukál. Aktív tagok lelkesedése sok olyan eredményhez vezetett, amire összefogás nélkül nem volt lehetőség Gyenesdiáson.

Egyesületünk további terveinek, ötleteinek megvalósításának a szűkös költségvetés szab határokat.

További információ az Egyesület működésével, munkájával kapcsolatosan:
Tourinform Gyenesdiás
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2., Tel: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu, www.gyenesdias.info.hu