15 éves a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

2003-ban alakult a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület. Alábbiakban a 15 év munkájáról, eredményeiről olvashat, illetve a 15 év 15 legfontosabb mérföldkövét ismerheti meg.

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület idén (2018-ban) ünnepli 15 éves fennállását. Az önkormányzat és a turizmusban érdekelt felek együttműködésével, közös finanszírozásban, az országban elsőként jött létre olyan alulról építkező szervezeti egység, ahol a felelősség és a döntéshozatal a turizmus tényleges szereplőinek kezébe került. Az egyesület legfontosabb feladata a településszintű marketing- reklám és értékesítési munka végzése, azaz a település turizmusának menedzselése. A 15 éves következetes munkának és példaértékű összefogásnak köszönhetően számtalan eredménnyel büszkélkedhet.

A 2003. május 17-én megalakult Egyesület tagsága stabilan 100 fő körül mozog. A partnerek kb. 40 százaléka alapítás óta hűséges tagja az egyesületnek, illetve több, időközben indult vállalkozás a tevékenysége megkezdésekor csatlakozott a civil szervezethez. Szállásadó tagok jóllehet a település férőhely kapacitásának mindössze 40%-át fedik le, viszont a vendégek és a vendégéjszakák számát tekintve évek óta 70% körüli a reprezentáltsági mutató.

Az egyesület információs irodát működtet, elsődlegesen marketing feladatokat lát el, termékfejlesztésen dolgozik, tevékenysége kiterjed továbbá – a teljesség igénye nélkül – koordinációs, érdekképviseleti, panaszkezelési, pályázatmenedzsment feladatokra, illetve adminisztrációra.

Fontos mérföldkőnek tekinthető, hogy az Egyesület és a fenntartásában működő Tourinform iroda 2012-ben tágasabb helyre költözött, ahol kulturált körülmények között tudja fogadni a településre érkező vendégeket, illetve együttműködő partnereit.

A marketing munka során jelentős hangsúlyt kap az intenzív online és offline marketingtevékenység. Színvonalas, háromnyelvű települési és térségi kiadványokkal segítik a településre érkező vendégek tájékozódást, és kiemelt figyelmet fordítanak az online jelenlétre. Ennek alapját a 2005 óta működő, folyamatosan fejlődő, jól átgondolt és karbantartott turisztikai portál és a hozzá kapcsolódó TDM informatikai rendszer adja. Mindezt különböző kampányok támogatják, és erős a social mediában való jelenlét is. Készültek imázsfilmek, de részt vesznek vásárokon, szakmai rendezvényeken és aktívan bekapcsolódnak a térségbe érkező study tourokba is, valamint rendszeresen tájékoztatják a médiát az aktualitásokról, újdonságokról.

Gyenesdiás családbarát pozícionálásának megfelelően családbarát minősítési rendszer került bevezetésre, és megszületett Bala Toni teknős kabalafigura, aki a település életében, marketing kommunikációjában kulcsszerepet tölt be. Az évről évre bővülő garantált programok a hét minden napjára változatos szabadidős programot biztosítanak a vendégeknek. 2008 óta működik a WB Gyenesdiás Plus kedvezménykártya, 2017-ben pedig bevezetésre került a partner vendéglátó egységek kezdeményezésére a Gyenesdiás Gastro Card. A térségi hálózat részeként működő kerékpárkölcsönző a kínálatbővítés mellett az egyesület pénzügyi fenntarthatóságát is segíti.

A 2009-ben, illetve 2011-ben nyertes TDM pályázatok komoly lendületet adtak az egyesülnek és a település turizmusának, illetve egyéb pályázati forrásoknak köszönhetően megvalósult fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy az idelátogató vendégek a legjobb és legtöbb élményben részesüljenek, és később visszatérjenek.

Az egyesület legfontosabb partnerei a tagjain túl – ide értve a helyi Önkormányzatot is, a Nyugat-Balatoni térségi, a Balaton régiós és országos TDM szervezetek , hiszen eredmények eléréséhez szükség van a különböző szintű szervezetek egymásra épülő munkájára. Az Egyesület mindegyik szint TDM szervezetének létrehozásában aktív szerepet vállalt, sőt Szalóky Jenő személyében évekig elnökségi tisztséget is betöltött.

A szervezet működtetése elemi érdeke az önkormányzatnak, vállalkozóknak, a turizmus hasznait élvező helyieknek, és a térségnek is. Az egyesület bízik benne, hogy munkáját tagjai megelégedésére tudja folytatni.

Az egyesület köszönettel tartozik az elnököknek: megalakulástól 6 éven keresztül Ferincz Józsefnek, majd 2009-2012. Gyutai-Szalay Nikolettának, 2012-2018 Czankáné Szalóky Szilviának, az alig pár hete megválasztott Somogyi Zoltánnak, a munkát kezdetektől koordináló Kovács Judit irodavezetőnek, és természeten a Választmánynak, ill. minden aktív tagnak!

Letölthető összesítő anyag: 15 éves a GYTE

További információ: Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel. +36 83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.huwww.facebook.com/gyenesdias