A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület küldetése, feladatai

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, a közösségi összefogás célja közhasznú módon szervezni, összehangolni a turisztikai szereplők tevékenységét, ellátni a turizmusban érintettek érdekképviseletét.

Jóllehet az egyesület nem közhasznú jogállású, tevékenysége, feladatai közhasznú célt szolgálnak.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében végez. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt feladataira fordítja.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület politikai indíttatású választáson jelöltet nem indít, sem anyagilag, sem más módon nem támogat, népszavazás, népi kezdeményezés során kampánytámogatásban nem vesz részt.

A szakmai és érdekképviseleti céllal létrejött civil szervezet komoly támasz tagjai számára: jogszabályoknak való megfelelés segítése, érdekérvényesítés helyi önkormányzat felé, szakmai érdekképviselet felsőbb szintű szervek irányában.

Az önkormányzati elven működő civil szervezet a meghatározott célok elérésének érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek figyelembevételével az alábbi feladatokat határozza meg:

  • Gyenesdiás fejlesztése
  • A település turizmusfejlődésének elősegítése
  • A tagok érdekképviselete önkormányzati, közigazgatási, szakmai szervek irányába
  • Képzések a tagság részére
  • Információs iroda működtetése
  • Turisztikai szolgáltatások közvetítése
  • Marketing, termékfejlesztési feladatok

További információ az egyesület működésével, munkájával kapcsolatosan:

Tourinform Gyenesdiás
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2., Tel: 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu, www.gyenesdias.info.hu