„Jó a megkezdett út, csak így tovább!”

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület évente végez vendégelégedettségi kutatást, de fontosnak tartják a helyiek véleményét is, ezért 2017/2018 telén kérdőíves kutatást végzett a helyi lakosság és a nyaralótulajdonosok körében.

A felmérés elsődleges célja a lakosság turizmusban való részvételének erősítése, javaslatainak, felmerülő problémáiknak megismerése volt.
Összességében elmondható, hogy a kérdőív reprezentatív, valódi képet mutat a helyi lakosság turizmushoz fűződő kapcsolatáról. A válaszadók közel 40%-a közvetlenül érintett a turizmusban. Kedvelt turisztikai célpontnak tartják Gyenesdiást. A turizmus településre, és mindennapi életre gyakorolt hatását nagy átlagban pozitívan értékelik: legfontosabb előnyként a turizmust támogató településfejlesztést látják, és a turizmust, mint fő bevételi forrást jelölik meg, ami a családok jólétéhez, életminőségének javulásához járul hozzá. A válaszokból kiderül az is, hogy a lakosok szívügyüknek tekintik a település fejlődését, és a turizmus mindennapi életük részét képezi. A válaszadók 34%-a úgy véli, hogy a turizmus egyáltalán nem okoz problémát, de természetesen kiemelésre kerültek negatív hatások, hátrányok is, mint pl. strandok, közterületek és utak zsúfoltsága, az infrastruktúra leterheltségéből adódó gondok (pl. csőtörés), illetve a közterek szennyezettség. A legtöbbek által említett negatívum – a megnövekedett forgalom, a zsúfoltság a településen –, kapcsán az is kitűnik a felmérésből, hogy csak kevesek számára elviselhetetlen, a válaszadók meghatározó részét egyáltalán nem zavarja, illetve elviseli az egyéb pozitív hatások érdekében. Elmondható, hogy a válaszadók elégedettek a turisztikai szolgáltatások minőségével, a helyi attrakciók felkeresése az itt élők számára is fontos, és személyes jó tapasztalataik alapján szívesen is ajánlják azokat a településre érkező vendégeknek.
A helyi turisztikai egyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakossággal együttműködve, véleményüket figyelembe véve a turizmus olyan irányú továbbfejlesztése valósuljon meg Gyenesdiáson, mely a helyiek érdekeit is szolgálja, és igényeiknek megfelelő. A felmerült problémákat, észrevételeket a lehetséges megoldás érdekében az érintettek felé továbbították.