Gyenesdiásnak FONTOS környezetünk és a jövőnk sorsa!

“Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.” Szabó Magda

 

Gyenesdiásnak fontos környezetünk és jövőnk sorsa!

Klíma Követi Találkozó – Gyenesdiás 2018.11.27., 29.

Természetvédelmi fejlesztést avathattunk Gyenesdiás szívében a Gyermekképviselet Klíma Követ tagjaival. Az iskola környezetében magánberuházó támogatásával egy fantasztikus játszótér épült, valamint a Nádland Kft. nagylelkű patronálásával új MyNest eszközökkel bővült az iskola tanparkja.

Gödörházy Antal szoboravatás:
A holnap világának mindig is azokra a bátor gyermekekre volt és lesz is szüksége, akik érzik, hogy gondolataik, tetteik meghallgatásra találnak. Nekünk felnőtteknek ebben az a felelősségünk, hogy a lehetőséget biztosítsuk.
Gödörházy Antal jól tudta ezt, hiszen első települési vándortanítóként családról-családra járva,  fáradságot nem ismerve tanította a gyerekeket. Lehetőséget adott sokak számára, hogy kiemelkedjenek és a környezetükben változásokat indítsanak el.

Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódó átadó ünnepség második epizódjára november 29-én a Községházán került sor.  A klímaváltozás jelentősége előtérbe hozza a környezetvédelmi kérdéseket egyéni és települési szinten egyaránt. Fontos, hogy a fiatal generáció tudatosan foglalkozzon a témával, ezért a Gyermekképviselők ezt követően „Klíma Követ”-ként folytatják munkájukat, a jövőben szűkebb és tágabb környezetük fejlődését a környezetvédelem szemszögéből fogják vizsgálni és javaslataikat megfogalmazni!

Az 5 évvel ezelőtt alakult Gyermekképviselő-testület ülése ezúttal is a megszokott formában zajlott. A polgármesteri köszöntő után a gyerekek összegezték gondolataikat a klímaváltozás jelentőségével kapcsolatban, majd hivatalos eskütételre került sor, és erre a jelentős pillanatra a WWF (World Wide Fund for Nature, Természetvédelmi Világalap) által adományozott kitűzők vélhetően a jövőben is emlékeztetni fogják őket.

Az előzetesen egyeztetett napirendeknek megfelelően először az ez évi önkormányzati támogatásokról esett szó, úgymint egy innovatív klímasarok kialakítása az iskolában, tanulmányi kirándulás a Követek részére és neves szakértők meghívása a tavaszi Öko Napok programsorozatra. Ezt követően a gyerekek álltak elő javaslataikkal.
Fontos, hogy a Követek olyan vállalást tegyenek, amit szorgalommal, odafigyeléssel végig tudnak vinni. Így születtek  az olyan javaslatok, mint a meglévő települési madártérkép kiegészítése madárfajokkal, újrahasznosított anyagok felhasználásával több madáretető kihelyezése a településen, rovartérkép készítése, de ígéretet tettek arra is, hogy kirándulásaik során szedni fogják az erdőben és akár a Balatonon is  szemetet.

A következő hivatalos Klíma Követi Találkozóra jövő évi áprilisi Öko Napok keretében kerül sor.

Köszönjük minden közreműködő partner támogatását!

– Játszótér beruházó: Jakabovics Tibor
– Tervező iroda: Rield Tamás és csapata
– Kivitelező: Cuppon Ferenc, Kertrendezők Kft
– MyNest eszközök: Nádland Kft, Lukács József és Lukács Réka